Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Προτζουνιορ (PROJUNIOR ADVANCED B 1-4) - Ομάδες

Δεν έχουν ορισθεί ακόμα οι ομάδες του ομίλου

Α/ΑΟΜΑΔΑΕΔΡΑΔΕΥΤΕΡΗ ΕΔΡΑ