Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Προτζουνιορ (ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ) - Πίνακας Αποτελεσμάτων

ΑΕ Πάτρα 2005 5Άτλας 2ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε 2Δαβουρλής Κ. 92 5Δαβουρλής Κ.92 6Δίας 5ΕΡΜΗΣ 4Ολυμπιακός Καμαρών 2
ΑΕ Πάτρα 2005 5-------
Άτλας 2-------
ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε 2-------
Δαβουρλής Κ. 92 5-------
Δαβουρλής Κ.92 6-------
Δίας 5-------
ΕΡΜΗΣ 4-------
Ολυμπιακός Καμαρών 2-------