Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Παλαιότερες Σεζόν

Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022
Α' κατηγορία-PLAYOUT Α' κατηγορία-PLAYOFF Α' κατηγορία-ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ PLAYOUT 'Α
Α' κατηγορία-1ος Όμιλος Α' κατηγορία-2ος Όμιλος Α' κατηγορία-3ος Όμιλος
Β' κατηγορία-ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ Β' Β' κατηγορία-1ος Όμιλος Β' κατηγορία-2ος Όμιλος
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος Γ' κατηγορία-PLAYOFF Α ΟΜΙΛΟΥ
Γ' κατηγορία-PLAYOFF B ΟΜΙΛΟΥ Γ' κατηγορία-ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ Γ' Κύπελλο-Προκριματική Φάση
Κύπελλο-Προκριματική Φάση Κύπελλο-Φάση των 16 Κύπελλο-Προημιτελική Φάση
Κύπελλο-Ημιτελική Φάση Κύπελλο-Μεγάλος Τελικός Κύπελλο-Προκριματική Φάση
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021
Α' κατηγορία-1ος Όμιλος Α' κατηγορία-2ος Όμιλος Β' κατηγορία-1ος Όμιλος
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος
Κύπελλο-Προκριματική Φάση Κύπελλο-Προκριματική Φάση Κύπελλο-Β' Φάση
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020
Α' κατηγορία-1ος Όμιλος Α' κατηγορία-2ος Όμιλος Α' κατηγορία-Play Off
Α' κατηγορία-Play Out Β' κατηγορία-1ος όμιλος Β' κατηγορία-2ος Όμιλος
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος Κύπελλο-A
Κύπελλο-Β Κύπελλο-Γ Κύπελλο-Δ
Κύπελλο-Προημιτελική Φάση
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019
Α' κατηγορία-1ος Όμιλος Α' κατηγορία-2ος Όμιλος Α' κατηγορία-Playout
Α' κατηγορία-Playoff Β' κατηγορία-Playout B3 Β' κατηγορία-Playoff B2
Β' κατηγορία-Playout B2 Β' κατηγορία-1ος Όμιλος Β' κατηγορία-2ος Όμιλος
Β' κατηγορία-3ος Όμιλος Β' κατηγορία-Playoff B1 Β' κατηγορία-Playoff B3
Β' κατηγορία-Playout B1 Γ' κατηγορία-Κανονική Περίοδος Κύπελλο-Μεγάλος Τελικός
Κύπελλο-Προκριματική Φάση Κύπελλο-Β Κύπελλο-Προκριματική Φάση
Κύπελλο-Φάση των 16 Κύπελλο-Φάση των 8 Κύπελλο-Ημιτελική Φάση
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018
Α' κατηγορία - PLAYOFF A' Α' κατηγορία - PLAYOUT A' Α' κατηγορία -
Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος
Β' κατηγορία - PLAYOUT Β2 Β' κατηγορία - PLAYOUT B3 Β' κατηγορία - PLAYOUT B1
Β' κατηγορία - PLAYOFF B Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος
Γ' κατηγορία - Playoff Γ1 Γ' κατηγορία - Playoff Γ2 Γ' κατηγορία - Μπαράζ PLAYOFF
Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017
Α' κατηγορία - Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος
Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος
Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος Γ' κατηγορία - Αγώνες Μπαράζ Γ' Γ' κατηγορία - Αγώνες Κατάταξης
Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016
Α' Κατηγορία Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος
Β' κατηγορία - Μπαράζ Β' Κατηγορ Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος
Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος Γ' κατηγορία - Μπαράζ Γ3
Γ' Κατ. - Αγ. Κατάταξης Γ1 Γ' Κατ. - Αγ. Κατάταξης Γ4 Γ' Κατ. - Αγ. Κατάταξης Γ3
Γ' κατηγορία - Αγ. Κατάταξης Γ2 Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015
Α Κατηγορία Αγώνες Κατάταξης Β' Κατ. Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος
Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος Γ' Κατηγορία 4ος Όμιλος Αγώνες Κατάταξης Γ1
Αγώνες Κατάταξης Γ2 Αγώνες Κατάταξης Γ3 Αγώνες Κατάταξης Γ4
Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος Γ' Κατηγορία 2ος Όμιλος Γ3 Όμιλος 14-15
Κύπελλο 14
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014
Α' Κατηγορία Super B 1ος Όμιλος Super B 2ος Όμιλος
Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος Β' Κατηγορία 3ος Όμιλος
Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος Γ' Κατηγορία 2ος Όμιλος Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος
Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013
Α' Κατηγορία Super B Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος
Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος Β' Κατηγορία 3ος Όμιλος Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος
Γ' Κατηγορία 2ος Όμιλος Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος

Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022
Παιδων-play offs B ΠΑΙΔΩΝ Γ Παιδων-Α ΟΜΙΛΟΣ Παιδων-Μεγάλος Τελικός Α
Παιδων-Μεγάλος Τελικός Β Παιδων-Ημιτελική Φάση A Παιδων-Ημιτελική Φάση Β
Παιδων-Β ΟΜΙΛΟΣ Παιδων-Γ ΟΜΙΛΟΣ Παιδων-play offs A ΠΑΊΔΩΝ Γ
Προπαιδων-ΟΜΙΛΟΣ Β play offs A Προπαιδων-ΟΜΙΛΟΣ Β play offs Β Προπαιδων-ΟΜΙΛΟΣ Γ playoffs A
Προπαιδων-ΟΜΙΛΟΣ Γ playoffs Β Προπαιδων-Α ΟΜΙΛΟΣ Προπαιδων-Β ΟΜΙΛΟΣ
Προπαιδων-Γ ΟΜΙΛΟΣ Προπαιδων-ΟΜΙΛΟΣ 9Χ9 Τζουνιορ-Α ΟΜΙΛΟΣ
Τζουνιορ-Β ΟΜΙΛΟΣ Τζουνιορ-Γ ΟΜΙΛΟΣ Τζουνιορ-Δ ΟΜΙΛΟΣ
Τζουνιορ-Ε ΟΜΙΛΟΣ Τζουνιορ-ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ Τζουνιορ-ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ
Προτζουνιορ-Α ΟΜΙΛΟΣ Προτζουνιορ-Β ΟΜΙΛΟΣ Προτζουνιορ-Γ ΟΜΙΛΟΣ
Προτζουνιορ-Δ ΟΜΙΛΟΣ Προτζουνιορ-Ε ΟΜΙΛΟΣ Προτζουνιορ-ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
Προτζουνιορ-ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ Νεων-Κανονική Περίοδος Νεων-Προημιτελική Φάση
Νεων-Προημιτελική Φάση Νεων-Ημιτελική Φάση Νεων-Μεγάλος Τελικός
Αστεράκια-Α ΟΜΙΛΟΣ Αστεράκια-Β ΟΜΙΛΟΣ Αστεράκια-ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
Αστεράκια-Γ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ-ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ-Κανονική Περίοδος
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021
Παιδων-ELITE Παιδων-A OMILOS ADV Παιδων-Β OMILOS ADV
Προπαιδων-elite Προπαιδων-Α ΟΜΙΛΟΣ ADV Προπαιδων-Β OMILOS ADV
Προπαιδων-Γ OMILOS ADV Προπαιδων-9x9 a omilos Προπαιδων-9χ9 b omilos
Τζουνιορ-JUNIOR ELITE Τζουνιορ-A OMILOS JUNIOR ADV Τζουνιορ-B OMILOS JUNIOR ADV
Τζουνιορ-C OMILOS JUNIOR ADV Τζουνιορ-D OMILOS JUNIOR AIGIO Τζουνιορ-E OMILOS JUNIOR
Προτζουνιορ-PRE-JUNIOR ELITE Προτζουνιορ-A OMILOS PRE-JUNIOR ADV Προτζουνιορ-B OMILOS PRE-JUNIOR ADV
Προτζουνιορ-C OMILOS PRE-JUNIOR ADV Προτζουνιορ-D OMILOS PRE-JUNIOR AIGIO Νεων-Κανονική Περίοδος
Αστεράκια-Αστερακια Α ομιλος Αστεράκια-ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ Αστεράκια-ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ
Αστεράκια-ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020
Elite Παιδων-Advanced A Παιδων-Advanced B
Παιδων-Grassroots Προπαιδων-Elite Προπαιδων-Grassroots 9*9
Προπαιδων-Advanced A Προπαιδων-Advanced B Τζουνιορ-Όμιλος Αιγίου 1
Τζουνιορ-Όμιλος Αιγίου 2 Τζουνιορ-Όμιλος Αιγίου 1 Τζουνιορ-JUNIOR ELITE A
Τζουνιορ-Elite B Τζουνιορ-Elite C Τζουνιορ-Advanced A
Τζουνιορ-Advanced B Τζουνιορ-Advanced C Προτζουνιορ-Όμιλος Αιγίου
Προτζουνιορ-Όμιλος Αιγίου Προτζουνιορ-Advanced C Προτζουνιορ-Projunior Elite A
Προτζουνιορ-Elite B Προτζουνιορ-Elite C Προτζουνιορ-Advanced A
Προτζουνιορ-Advanced B Νεων-Κανονική Περίοδος Αστεράκια-Mini 1
Αστεράκια-Mini 3 Αστεράκια-Mini 2
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019
Παιδων-ELITE Παιδων-advanced A Παιδων-Advanced B
Παιδων-ΠΑΙΔΩΝ ADVANCED A ΄Β ΦΆΣΗ Παιδων-ADVANCED B ΄Β ΦΆΣΗ Προπαιδων-advanced A (φαση β)
Προπαιδων-advanced Β (φαση β) Προπαιδων-advanced C (φαση β) Προπαιδων-ELITE U-14
Προπαιδων-Advanced A U-14 Προπαιδων-Advanced B U-14 Προπαιδων-GRASROOTS 9X9 U-14
Τζουνιορ-JUNIOR ADVANCED Β 1-5 Τζουνιορ-JUNIOR ADVANCED Β 6-9 Τζουνιορ-JUNIOR ADVANCED C 1-5
Τζουνιορ-JUNIOR ADVANCED C 6-10 Τζουνιορ-ELITE A Τζουνιορ-Elite B
Τζουνιορ-Αιγίου Τζουνιορ-ADVANCED A Τζουνιορ-Advanced C
Τζουνιορ-Όμιλος Αιγίου Grassroots Τζουνιορ-Advanced B Τζουνιορ-ELIT A
Προτζουνιορ-PROJUNIOR ADVANCED B 1-4 Προτζουνιορ-PROJUNIOR ADVANCED B 5-9 Προτζουνιορ-ELITE A
Προτζουνιορ-Elite B Προτζουνιορ-Αιγίου Προτζουνιορ-Advanced Α
Προτζουνιορ-Advanced C Προτζουνιορ-Advanced B Νεων-Αγώνες Κατάταξης
Νεων-Ημιτελική Φάση Νέων Νεων-Κανονική Περίοδος Νεων-Μεγάλος Τελικός
Νεων-Προημιτελική Φάση Κύπελλο Παίδων-Ημιτελική Φάση Κύπελλο Παίδων-Μεγάλος Τελικός
Κύπελλο Παίδων-Φάση των 16 Κύπελλο Παίδων-Προημιτελική Φάση
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018
Παιδων - Advanced A Β Φάση Παιδων - Elite Under 16 Παίδων - Advanced Under 16 Α' Όμιλος
Παιδων - Advanced Under 16 Β' Όμ Προπαιδων - Advanced A Β Φάση Προπαιδων - Grassroots A Β Φάση
Προπαιδων - Grassroots B Β Φάση Προπαιδων - Grassroots C Β Φάση Προπαιδων - Elite Under 14
Προπαιδων - Advanced Under 14 B' Όμιλος Προπαιδων - Advanced under 14 Γ' Όμιλος Προπαιδων - Advanced under 14 A Όμιλος
Προτζουνιορ - Elite A Προτζούνιορ Προτζουνιορ - Elite b Προτζούνιορ Προτζουνιορ - Advanced a Προτζούνιορ
Προτζουνιορ - Advanced b Προτζούνιορ Προτζουνιορ - Advanced c Προτζούνιορ Νεων - U20
Νεων - Advanced League Νεων - Elite League Junior- ProJunior- Αστεράκια - Elite a
Junior- ProJunior- Αστεράκια - elite b Junior- ProJunior- Αστεράκια - Advanced a Junior- ProJunior- Αστεράκια - Advanced b
Junior- ProJunior- Αστεράκια - Advanced c Junior- ProJunior- Αστεράκια - Grassroots Αστεράκια - Elite a Αστεράκια
Αστεράκια - Elite b Αστεράκια
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017
Παιδων - Μεγάλος Τελικός Παιδων - Μικρός Τελικός Παιδων - 1ος Όμιλος
Παιδων - 2ος Όμιλος Παιδων - 3ος Όμιλος Παιδων - Παίδων ELIT
Παιδων - Παίδων ADVANCED Παιδων - ELIT (1-8) Παιδων - ADVANCED ((9-16)
Παιδων - ADVANCED 2 Παιδων - Ημιτελικοί ELIT Παιδων - Ημιτελικοί ADVANCED
Παιδων - Ημιτελικοί ADVANCED 2 Παιδων - Τελικοί ADVANCED Παιδων - Τελικοί ADVANCED 2
Προπαιδων - Ημιτελικοί ELIT Προπαιδων - Τελικοί ADVANCED 2 Προπαιδων - Ημιτελικοί ADVANCED
Προπαιδων - 1ος Όμιλος Προπαιδων - Μεγάλος Τελικός ADVA Προπαιδων - 2ος Όμιλος
Προπαιδων - Μικρός Τελικός ADVAN Προπαιδων - Μεγάλος Τελικός ELIT Προπαιδων - Μικρός Τελικός ELIT
Προπαιδων - 3ος Όμιλος Προπαιδων - Αγώνας Κατάταξης Προ Προπαιδων - ELIT
Προπαιδων - ADVANCED Προπαιδων - ADVANCED (9-16) Προπαιδων - Ημιτελικοί ADVANCED
Προπαιδων - Προημιτελικοί ELIT Προπαιδων - Προημιτελικοί ADVANC Τζουνιορ - 1ος Όμιλος
Τζουνιορ - 2ος Όμιλος Τζουνιορ - 3ος Όμιλος Τζουνιορ - 5ος Όμιλος
Τζουνιορ - 4ος Όμιλος Προτζουνιορ - 1ος Όμιλος Προτζουνιορ - 2ος Όμιλος
Προτζουνιορ - 3ος Όμιλος
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016
Παιδων - 1ος Όμ. Β' Φάση Παιδων - 2ος Όμ. Β' Φάση Παιδων - Παίδων (Φάση των 16)
Παιδων - (ΦΑΣΗ ΤΩΝ 8) Παιδων - Ημιτελική Φάση Παιδων - Μεγάλος Τελικός
Παιδων - Μικρός Τελικός Παιδων - 1ος Όμιλος Παιδων - 2ος Όμιλος
Παιδων - 3ος Όμιλος Προπαιδων - 1ος Όμ. Β' Φάση Προπαιδων - 2ος Όμ. Β' Φάση
Προπαιδων - (Φάση των 16) Προπαιδων - Προημιτελική Φάση Προπαιδων - 1ος Όμιλος
Προπαιδων - 2ος Όμιλος Προπαιδων - 3ος Όμιλος Προπαιδων - Ημιτελική Φάση
Προπαιδων - Μεγάλος Τελικός Προπαιδων - Μικρός Τελικός Τζουνιορ - 3ος Όμιλος
Τζουνιορ - Μικρός Τελικός Τζουνιορ - 4ος Όμιλος Τζουνιορ - Β' Φάση 1ος Όμιλ.
Τζουνιορ - Β' Φάση 2ος Όμιλ. Τζουνιορ - Β' Φάση 3ος Όμιλ. Τζουνιορ - Β' Φάση 4ος Όμιλ.
Τζουνιορ - Β' Φάση 5ος Όμιλ. Τζουνιορ - Β' Φάση 6ος Όμιλ. Τζουνιορ - Β' Φάση 7ος Όμιλ.
Τζουνιορ - Β' Φάση 8ος Όμιλ. Τζουνιορ - Μπαράζ Τζούνιορ Τζουνιορ - Φάση των 16
Τζουνιορ - Προημιτελικά Τζουνιορ - 1ος Όμιλος Τζουνιορ - Ημιτελικοί
Τζουνιορ - 2ος Όμιλος Τζουνιορ - Μεγάλος Τελικός Προτζουνιορ - 1ος Όμιλος
Προτζουνιορ - 2ος Όμιλος Προτζουνιορ - 3ος Όμιλος
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015
Παίδων Β' Φ 1ος Όμ. Παίδων Β' Φ 2ος Όμ. Παίδων Β' Φ 3ος Όμ.
Παίδων Β' Φ 4ος Όμ. Προημιτελικοί Παίδων 14-15 Ημιτελικοί Τελικός Παίδων
Παίδων 1ος Όμιλος 14-15 Παίδων 2ος Όμιλος 14-15 Προπαίδων Β' Φ 1ος Όμ
Προπαίδων Β' Φ 2ος Όμ Προπαίδων Β' Φ 3ος Όμ Προπαίδων Β' Φ 4ος Όμ
Αγώνες Κατάταξης Προπαίδων Προπαίδων 1ος Όμιλος 14-15 Προπαίδων 2ος Όμιλος 14-15
Τζουνιορ 1ος Όμιλος 14-15 Τζουνιορ 2ος Όμιλος 14-15 Τζουνιορ 3ος Όμιλος 14-15
Τζουνιορ 4ος Όμιλος 14-15 Τζούνιορ Β' Φ 1ος Όμ. Τζούνιορ Β' Φ 2ος Όμ.
Τζούνιορ Β' Φ 3ος Όμ. Τζούνιορ Β' Φ 4ος Όμ. Αγώνες Κατάταξης Τζούνιορ
Προτζούνιορ 1ος Όμιλος 14-15 Προτζούνιορ 2ος Όμιλος 14-15 Προτζούνιορ 3ος Όμιλος 14-15
Σάλας τζούνιορ 14-15
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014
Παίδων 1ος Όμιλος Παίδων 2ος Όμιλος Προπαίδων 1ος Όμιλος
Προπαίδων 2ος Όμιλος Τζουνιορ 1ος Όμιλος Τζουνιορ 2ος Όμιλος
Τζουνιορ 3ος Όμιλος Τζουνιορ 4ος Όμιλος Προτζούνιορ 1ος Όμιλος
Προτζούνιορ 2ος Όμιλος Παίδων 1 (Β Φάση Παίδων 2 (Β Φάση)
Παίδων 3 (Β Φάση) Παίδων 4 (Β Φάση) Προπαίδων 1 (Β Φάση)
Προπαίδων 2 (Β Φάση) Προπαίδων 3 (Β Φάση) Προπαίδων 4 (Β Φάση)
Τζουνιορ 1 (Β' Φάση) Τζουνιορ 2 (Β' Φάση) Τζουνιορ 3 (Β' Φάση)
Τζουνιορ 4 (Β' Φάση)
Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013
Παίδων 1ος Όμιλος Παίδων 2ος Όμιλος Προπαίδων 1ος Όμιλος
Προπαίδων 2ος Όμιλος Τζούνιορ 1ος Όμιλος Τζούνιορ 2ος Όμιλος