Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Βλάβη δικτύου στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Α.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης του δικτύου της σύνδεσης με την Ε.Π.Ο. που υπάρχει στα γραφεία της Ένωσης δεν μπορούν να αποσταλούν αιτήσεις μεταβολών στην Ε.Π.Ο. ούτε να παραληφθούν. Γίνεται προσπάθεια να επιδιορθωθεί το πρόβλημα που υπάρχει και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με νέα ανακοίνωση.