Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Ενημέρωση σε σωματεία – Συμμετοχή σε Πρωταθλήματα Άμμου

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα σωματεία – μέλη μας ότι, ύστερα από αλληλογραφία της Ε.Π.Ο., λόγω του ότι δεν υπάρχει Πανελλήνια ομοσπονδία ποδοσφαίρου Άμμου, βάσει του άρθρου 13, παρ. 3 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Σωματείων 2016, δίνεται η δυνατότητα στα σωματεία να ιδρύσουν τμήμα Beach Soccer προκειμένου να συμμετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Κύπελλα Ανδρών και Γυναικών ποδοσφαίρου άμμου.
Άρθρο 13, παρ. 3 Κανονισμού Ερασιτεχνικών Σωματείων 2016
Τα ποδοσφαιρικά σωματεία που έχουν ως σκοπό και δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και άσκηση ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (σάλας, άμμου δρόμου και γυναικών) οφείλουν υποχρεωτικά να έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αυτόνομη διοικητική και οικονομική διαχείριση και να εγγράφονται μέλη των οικείων πανελληνίων ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων.
Απαγορεύεται ποδοσφαιρικό σωματείο να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία μορφές ποδοσφαίρου (11Χ11 ή 7Χ7 ή 5Χ5 ή άμμου δρόμου ή γυναικών).
Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται από υπάρχον ποδοσφαιρικό σωματείο, η άσκηση πρόσθετης ειδικής μορφής ποδοσφαίρου, εφόσον δεν έχει εισέτι συσταθεί η αντίστοιχη πανελλήνια ένωση. Για την ίδρυση του τμήματος αυτού, απαιτείται, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, η οποία επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση του.

* Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το σχετικό έγγραφο της Ε.Π.Ο.

Κατεβάστε (PDF, 146KB)