Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Όλα τα εξ αναβολής παιχνίδια στην κατηγορία Παίδων και Προπαίδων, θα πρέπει να έχουν οριστεί μέχρι και την Παρασκευή 10/5. Αν δεν πραγματοποιηθούν μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία θα θεωρηθούν ως μη γενόμενα.