Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Ενημέρωση σχετικά με προπονητές τμημάτων υποδομών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 11Χ11

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Σας ενημερώνουμε ότι έως την Παρασκευή 17/11/2023 θα πρέπει όλα τα σωματεία των οποίων τα τμήματα συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα Υποδομών 11Χ11 ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2023-2024 (ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ και ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 11Χ11),να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εκδώσουν δελτία πιστοποίησης προπονητή για τους προπονητές τους προκειμένου να μπορούν να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους στους αγώνες των τμημάτων τους.
Από το σαββατοκύριακο 25-26/11/2023 θα πρέπει υποχρεωτικά όλοι οι προπονητές των παραπάνω τμημάτων των σωματείων (ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ και ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 11Χ11) να έχουν εκδώσει δελτίο πιστοποίησης προπονητή.

Τα δικαιολογητικά για την διαδικασία είναι τα εξής:

1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
2. Αντίγραφο Ταυτότητας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2024.
3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8. Yπογεγραμμένη δήλωση Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
9. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε:
α) Αίτηση του σωματείου
β) Σχετική υπεύθυνη δήλωση
γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό
δ) Προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων

α) αίτηση σωματείου

Κατεβάστε (PDF, Unknown)


β) Υπεύθυνη δήλωση προπονητή

Κατεβάστε (PDF, Unknown)


γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό σωματείου με τον προπονητή

Κατεβάστε (PDF, Unknown)


δ) δήλωση Π.Δ. Αξιωματούχων ομάδας

Κατεβάστε (PDF, Unknown)