Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κάρτα Προπονητή Τριετούς Διάρκειας 2016-2018

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Καλούνται όλοι οι διπλωματούχοι προπονητές να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της Κάρτας Προπονητή Τριετούς Διάρκειας περιόδου 2016-2018 για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμα τους από 1/1/2016.

Μετά από έγγραφο της Ε.Π.Ο. αρ. πρωτ. 39720/21-12-2015, σας ενημερώνουμε ότι τα παράβολα για την ανανέωση ταυτοτήτων προπονητών είναι τα εξής:
-3ετίας UEFA 200 EURO
-3ετίας ΕΠΟ 200 EURO