Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Παιδων (Ομ.Γ-μικ.Τελικός(θεσ.19-20) - Ομάδες

Α/ΑΟΜΑΔΑΕΔΡΑΔΕΥΤΕΡΗ ΕΔΡΑ
1 Άτλας 2 Δεν έχει ορισθεί Δεν έχει ορισθεί