Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Παιδων (Ομ.Β μικΤελικός(θεσ.11-12)) - Ομάδες

Α/ΑΟΜΑΔΑΕΔΡΑΔΕΥΤΕΡΗ ΕΔΡΑ
1 Πάτραι Δεν έχει ορισθεί Δεν έχει ορισθεί