Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ακράτας (5x5)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Α.Ε. Αιγείρας / Ακράτα , ΑΕ Αιγείρας/ Ακράτας