Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Τεμένης (5x5)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Αστέρας Τεμένης , Αστέρας Τεμένης