Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Δίας (7x7)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 1 , Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 2 , Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 3 , Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 , Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 1 , Α.Ο. Δίας β , ΕΡΜΗΣ 4