Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Δημοτικό Κ. Αχαΐας
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Γ.Σ. Δύμης , ΑΧΑΪΚΗ