Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Αρόης (7Χ7)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Α.Ε. Αρόης , Α.Ε. Αρόης 1 , Α.Ε. Αρόης 2 , Α.Ε. Αρόη 1 , ΑΕ Αρόης 2 , Α.Ε. Αρόη