Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Θύελλας Πατρών (5x5)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Θύελλα Πατρών 2 , Θύελλα Πατρών 2 , Θύελλα Πατρών/Ωλενιακός 1 , Θύελλα Πατρών