Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Τζουνιορ (Α ΟΜΙΛΟΣ) - Πίνακας Αποτελεσμάτων

Α.Ε. ΑΡΟΗ 1ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 1Αίολος ΑγυιάςΆτλας 1Δαβουρλής Κ 92 1Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 1Νίκη Προαστείου 1ρεπο
Α.Ε. ΑΡΟΗ 10-00-0-0-00-00-0-
ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 10-00-0-0-00-00-0-
Αίολος Αγυιάς-0-00-00-00-00-0-
Άτλας 10-00-00-00-0-0-0-
Δαβουρλής Κ 92 10-00-00-00-00-00-0-
Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 10-00-00-00-00-00-0-
Νίκη Προαστείου 10-00-00-00-00-00-0-
ρεπο-------