Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Τζουνιορ (Δ ΟΜΙΛΟΣ) - Πίνακας Αποτελεσμάτων

Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ 2ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 2ΑΤΛΑΣ Α.Σ. 3Δαβουρλής Κ 92 4Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4ΕΡΜΗΣ 1ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ
Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 40-00-00-00-00-00-00-0
ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ 20-00-00-00-00-00-00-0
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 20-00-00-00-00-00-00-0
ΑΤΛΑΣ Α.Σ. 30-00-00-00-00-00-00-0
Δαβουρλής Κ 92 40-00-00-00-00-00-00-0
Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 40-00-00-00-00-00-00-0
ΕΡΜΗΣ 10-00-00-00-00-00-00-0
ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ0-00-00-00-00-00-00-0