Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ-ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ (Κανονική Περίοδος) - Πίνακας Αποτελεσμάτων

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΙΣΘΜΙΩΝΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΤΡΑΣΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΟΦΙΚΟΥΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΠΑΡΤΗΣΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ---------
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ---------
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ---------
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΙΣΘΜΙΩΝ---------
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ---------
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ---------
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΤΡΑΣ---------
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΟΦΙΚΟΥ---------
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΠΑΡΤΗΣ---------
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ---------